Redovna Godišnja skupština Udruge

ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA

POLICIJSKE UDRUGE HRVATSKIH BRANITELJA GRADA ZAGREBA I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

 
Temeljem čl. 28. i čl. 30. Statuta Policijske udruge Grada Zagreba i Zagrebačke županije, dana 22. travnja 2017. godine, s početkom u 11 sati, u prostoru mjesnog odbora Novi Zagreb, Istok u Dugavama, ulica Sv. Mateja 93, održana je redovna Godišnja skupština s predloženim slijedećim  Dnevnim redom:
 
 1. Izbor Verifikacijske komisije
  • Izbor
  • Izvješće
 2. Izbor zapisničara
 3. Izbor ovjeravatelja zapisnika
 4. Usvajanje dnevnog reda
 5. Izvješće predsjednika o radu u 2016 godini
 6. Financijsko izvješće o poslovanju u 2016 godini
 7. Razno
 
 
U nazočnosti okupljenih članova, kao i nekolicine podupiratelja Udruge, slijedom usvojenog Dnevnog reda predsjednik Udruge je podnio iscrpno izvješće o radu i provedenim aktivnostima u 2016. godini, dok je tajnik Udruge podnio opširno i precizno izvješće o financijskom poslovanju Udruge u 2016. godini.
 
Oba izvješća jednoglasno su usvojena od strane nazočnih članova Udruge.
 
Pod točkom “Razno” ukazano je na potrebu planiranja racionalnog trošenja raspoloživih financijskih sredstava Udruge, ažurnijeg izvršavanja obveze plaćanja članarine, te veće angažiranosti članstva u radu i provođenju planiranih aktivnosti Udruge.
 
Autor: Vlado Kos, PUHBZGŽ