Godišnja skupština 05.05.2018. godine

Temeljem čl. 28. i čl. 30. Statuta Policijske udruge Grada Zagreba i Zagrebačke županije, dana 5. svibnja 2018. godine, s početkom u 10 sati, u prostoru mjesnog odbora Novi Zagreb, Istok u Dugavama, ulica Sv. Mateja 93, održana je redovna Godišnja skupština PUHBZGŽ. 
Godišnjoj skupštini uz članove udruge u svojstvu gosta, prisustvovao je i g. Marijan Smernić, predsjednik ZUHBDRP-e Republike Hrvatske. U nazočnosti okupljenih članova i  gostiju, slijedom usvojenog Dnevnog reda pod točkom 5. nakon obrazloženja svoje odluke i rasprave članova, sa 3 glasa protiv , 3 suzdržana i 47 glasova za dotadašnji  predsjednik Udruge Vlado Kos razriješen je dužnosti predsjednika. Nastavno na dnevni red Predsjednik nadzornog odbora g.Marijan Vlašec podnio je izvješće nadzorne komisije o izvršenom nadzoru u knjigovodstvenu dokumentaciju i materijalno financijsko stanje udruge,te izvjestio članstvo kako su knjige uredno vođene te nije uočena nikakva nepravilnost u radu. U sklopu kadrovskih promjena nakon razrješenja g. Kosa pristupilo se izboru i biranju novog predsjednika udruge. Jednoglasnom odlukom g. Zdenko Ostović dotadašnji dopredsjednik izabran je za predsjednika. Na prijedlog članstva na upražnjeno mjesto dopredsjednika , jednoglasnom odlukom na to mjesto  izabran je g. Tomo Stojanac, dotadašnji član Izvršnog Odbora. Također, na mjesto člana Izvršnog odbora jednoglasno je izabran g. Sabid Orlić. Pod sljedećom točkom Dnevnog reda, novoizabrani predsjednik udruge izvjestio je članstvo o dosadašnjem radu i planiranim daljnjim aktivnostima udruge. Pod točkom razno Izvršni odbor obrazložio je potrebu izmjene i dopune pojedinih članaka Pravilnika o članskoj iskaznici i znački aktivnog člana udruge,a sve kako bi se stvorilo učinkovitije funkcioniranje udruge. Nakon usvajanja prijedloga i završetka sjednice članovi i gosti nastavili su druženje uz prigodni domjenak koji je gastronomsku ponudom bio omogućen zahvaljujući našim sponzorima i ponajviše, našem kolegi i aktivnom članu Zdravku Hrenu- Medi.
Autor: Mladen Mihovljanec, PUHBZGŽ