Izvršni odbor

Izvršni odbor je izvršno tijelo Udruge.

Izvršni odbor Udruge je izvršno tijelo koje pokreće i održava aktivnosti na ostvarenju svih ciljeva Udruge, rješava tekuće organizacijsko-tehničke i administrativne poslove, zaduženo je za uspostavu i održavanje suradnje sa drugim Udrugama, organizacijama i tijelima državne uprave, Vlade i Sabora Republike Hrvatske.

Izvršni odbor Udruge čine:
1. Zdenko Ostović, predsjednik
2. Tomo Stojanac, dopredsjednik
3. Mladen Mihovljanec, tajnik
4. Tomislav Perlić, član

Izvršni odbor Udruge
– donosi opće i pojedinačne akte i odluke Udruge u skladu sa Statutom Udruge,
– brine o provedbi donesenih odluka radi ostvarivanja ciljeva Udruge,
– utvrđuje prijedlog teksta Statuta i izmjena i dopuna Statuta,
– priprema sjednice Skupštine Udruge,
– predlaže Skupštini Udruge godišnji plan rada i drugih aktivnosti Udruge,
– upravlja imovinom Udruge i predlaže Skupštini financijski plan za slijedeće razdoblje,
– provodi odluke Skupštine Udruge,
– pokreće različite projekte Udruge,
– imenuje povjerenstva za izvršenje pojedinih zadataka i aktivnosti Udruge,
– povezuje djelatnosti Tijela Udruge, potiče njihove projekte i usmjeruje njihov rad,
– osigurava uvjete za obavljanje administrativno-tehničkih i organizacijskih zadaća,
– predlaže kandidate za dodjelu priznanja i zahvalnica zaslužnim pojedincima i pravnim osobama koji su  bitno pridonijeli uspješnom ostvarivanju ciljeva Udruge,
– obavlja i druge zadaće u skladu sa odredbama Statuta.

Izvršni odbor Udruge na prijedlog predsjednika Udruge može razriješiti najviše tri člana ili dužnosnika Izvršnog odbora radi neizvršenja obveza ili u drugim slučajevima kada je potrebno zaštititi prava, interese i ugled Udruge, te na njegovo mjesto imenovati drugog člana.
Izvršni odbor pokreće vođenje stegovnog postupka pred Sudom časti Udruge na prijedlog predsjednika Udruge.
Izvršni odbor za svoj rad odgovora Skupštini Udruge.
Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri (4) godine i može se ponoviti.