O Nama

Ciljevi i djelatnost

Policijska udruga hrvatskih branitelja Grada Zagreba i Zagrebačke županije je dragovoljna udruga hrvatske temeljne policije MUP-a iz Grada Zagreba i ostalih gradova Zagrebačke županije iz Domovinskog rata i pripadnika drugih ustrojstvenih oblika MUP-a RH „JAKE SNAGE MUP-a“ iz Domovinskog rata, koja je osnovana radi zaštite i promicanja interesa članova i drugih ciljeva, te zajedničkih uvjerenja, bez namjere stjecanja dobiti, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje udruge.
Temeljno programsko usmjerenje Udruge je sveobuhvatno i neprekidno djelovanje predsjednika i svih tijela Udruge, kako bi se:
– promicalo temeljne vrijednosti Domovinskog rata,
– promicala herojska djela, žrtve i ideale pripadnika hrvatske policije u obrani suvereniteta Republike Hrvatske,
– zaštitio društveni status, dostojanstvo, čast, ugled i vitalni interesi članova Udruge kao i interesi obitelji poginulih, nestalih, ranjenih te teško bolesnih pripadnika policije.
Osnovni ciljevi Udruge su:
Okupljanje što većeg broja članova Udruge;
– dostojno obilježavanje i trajno sjećanje na žrtve, stradanja, ranjene, poginule, nestale ali i na pobjede, podvige, uspjehe, herojska djela i ideale pripadnika policije, tijekom Domovinskog rata u obrani suvereniteta Republike Hrvatske;
– zaštita statusa, dostojanstva, ponosa, časti i ugleda pripadnika policije,te pomoć u njihovoj prilagodbi mirnodopskim uvjetima, poticanju školovanja, specijalizacije i primjerenog profesionalnog razvoja u aktivnoj službi unutar MUP-a, MORH-a i drugim državnim službama, posebno cijeneći njihova ratna iskustva i doprinos u obrani suvereniteta Republike Hrvatske;
– okupljanje i povezivanje svih ogranaka na području Zagrebačke županije u Policijsku udrugu hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije radi promicanja i održavanja njihova ratnog identiteta te sprječavanja zaborava njihova doprinosa u obrani i oslobađanju Domovine Hrvatske tijekom Domovinskog rata;
– organizirano pružanje potpore i pomoći bivšim pripadnicima djelatnog i pričuvnog sastava policije radi prevladavanja njihovih socijalnih, zdravstvenih, psiholoških, pravnih i drugih životnih problema;
– materijalna pomoć socijalno najugroženijim pripadnicima policije iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji;
– posmrtna pripomoć članovima obitelji poginulih pripadnika policije iz Domovinskog rata;
– iznošenje istine u zemlji i inozemstvu o Domovinskom ratu i ulozi policije u obrani suvereniteta Republike Hrvatske;
– promicanje hrvatskih nacionalnih, povijesnih, kulturnih, pravnih, ekoloških i gospodarskih vrednota i drugih općih interesa hrvatskih građana u Republici Hrvatskoj;
– očuvanje slobodne, samostalne i neovisne Republike Hrvatske, poticanje razvoja demokracije, zaštite sloboda, prava i dužnosti hrvatskih građana, ustavnosti i zakonitosti te vladavine prava, kao preduvjeta za ostvarenje temeljnih ciljeva i interesa Udruge, stradalnika Domovinskog rata i svih građana Republike Hrvatske.
Policijska udruga hrvatskih branitelja Grada Zagreba i Zagrebačke županije djeluje u Gradu Zagrebu i cijeloj Zagrebačkoj županiji.