Pomoć članu udruge pri sanaciji krovišta

Policijska udruga hrvatskih branitelja Grada Zagreba i Zagrebačke županije svoj je humanitarni karakter, osjetljivost i spremnost na pomoć u kritičnim situacijama pokazala dosta puta do sada, pa potreba da se aktivira u ovoj situaciji ni u jednom trenutku nije bila upitna. Dana 7. srpnja 2020. godine članovi naše udruge koji su to bili u mogućnosti odazvali su se na ispomoć našem članu Stjepanu Komeričkom u izmjeni krovišta na gospodarskom objektu.

Autor: Puhbzgž