Prevencija bolesti branitelja i lokalne zajednice

Policijska udruga hrvatskih branitelja Grada Zagreba i Zagrebačke županije dana 14.01.2023.godine u 10:00 sati, Vijenac Frane Gotovca br. 8, organizirala je zadnju radionicu iz sredstava dobivenih po javnom pozivu od Grada Zagreba “prevencija bolesti branitelja “. Radionicu je provodila dr.sc. Martina Matovinović i mag. Nenad Jakšić. Tema zadnje radionice je bila: 1. Prehrana i zdravlje, 2. Emocionalni aspekt prehrane.
Autor:PUHBZGŽ