Redovna godišnja skupština 11.05.2019. godine

Temeljem čl. 28. i 30. Statuta PUHBZGŽ dana 11.svibnja 2019.održana je godišnja skupština.Skupština je održana s početkom u 10 sati, u prostoru mjesnog odbora Novi Zagreb – Istok Dugave Sv. Mateja 93.
1. Izbor radnih tijela
2. Usvajanje Dnevnog reda
3. Izvješće o aktivnostima i radu
4. Financijsko izvješće
5. Primjedbe, prijedlozi, razno
6. Domjenak povodom Dana udruge
1. Izbor verifikacijske komisije
1.1. Izbor
– za verifikacijsku komisiju su predloženi i jednoglasno izabrani Zoran Tušek i Ivan Prelec
1.2. Izvješće komisije
– komisija je zaključila da je prisutno 83 člana Skupštine od ukupno 156, te da Skupština
može nastaviti sa radom i odlučivati o točkama dnevnog reda
2. Izbor zapisničara
– za zapisničara je predložen i jednoglasno izabran Mladen Mihovljanec
– za ovjeravatelje zapisnika predloženi su i jednoglasno izabrani Sabid Orlić i Marijan Šuperina.
3. Izvješće predsjednika o aktivnostima i radu udruge tijekom 2018 i prvog kvartala 2019. godine
– predsjednik udruge izvijestio je članove Skupštine o dosadašnjem radu i planiranim aktivnostima udruge u 2019. Godini.
4. Prijedlog financijskog plana i očekivanja tokom 2019. Godine
5. Razno
Izvršni odbor predlaže skupštini veći angažman članova udruge i pomoć svih kako bi ostvarili željene planove tokom 2019. Godine. Izvršni odbor izvijestio je skupštinu o velikom dosadašnjem angažmanu u radu udruge kao i velikom doprinosu i pomoći članova Sabida Orlić i Mladena Mihovljanec. Sukladno tome na prijedlog Izvršnog odbora, predsjednik udruge uručio im je prigodne zahvalnice
Skupština je završila u 11 sati i 30 minuta.
Po završetku skupštine uslijedilo je ugodno druženje uz obilje gastronomskih delicija koje su darovali naši članovi Ivan Škudar i Tomislav Perlić kao i novčanu donaciju od strane Semira Orlić.
Autior: PUHBZGŽ

Autior: M.Šuperina

Foto: F.Mlinarić

Autior: F.Mlinarić