Redovna Godišnja Skupština Udruge

Temeljem dlanka 30. Statuta Policijske udruge hrvatskih branitelja Grada Zagreba i Zagrebačke Županije, te odlukom I.O. PUHBZGŽ upućujem

 

POZIV ZA SJEDNICU SKUPŠTINE POLICIJSKE UDRUGE HRVATSKIH BRANITELJA GRADA ZAGREBA I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

 

koja de se održati u SUBOTU, 15.prosinca 2018.godine, s početkom u 10:00 sati, u dvorani Mjesnog odbora Dugave, Ulica sv. Mateja 93
Za predmetnu Skupštinu predlaže se slijedeći
 

Dnevni red:

 

  1. Izbor radnih tijela
  2. Usvajanje Dnevnog reda
  3. Izvješće o aktivnostima i radu
  4. Priiedlog programa za 2019 godinu
  5. Prijedlog financijsko plana 2a 2019 godinu
  6. Primjedbe, prijedlozi, razno
  7. Ispunjavanje ” Upitnika o kvaliteti življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata”
  8. Tribina “Psihosocijalna podrška hrvatskim braniteljirna i njihovim obiteljima”
  9. Prigodno druženje

 

Radujemo se Vašem dolasku!

 

Predsjednik
Zdenko Ostović