Redovna Godišnja Skupština Udruge

ZAPISNIK SA II GODIŠNJE SKUPŠTINE POLICIJSKE UDRUGE HRVATSKIH
BRANITELJA GRADA ZAGREBA I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

 

Temeljem čl. 28. i 30. Statuta PUHBZGŽ dana15.prosinca 2018.održana je 2.godišnja skupština.Skupština je održana s početkom u 10 sati, u prostoru mjesnog odbora Novi Zagreb – Istok Dugave Sv. Mateja 93
1. Dnevni red: Izbor radnih tijela
2. Usvajanje Dnevnog reda
3. Izvješće predsjednika o aktivnostima i radu udruge tijekom 2018 godine
4. Prijedlog programa i financijskog plana za 2019 godinu
5. Primjedbe, prijedlozi, razno
6. Ispunjavanje ” Upitnika o kvaliteti življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata”
7. Tribina predavanje dr. Elvira Koić“Psihosocijalna podrška hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima”
8. Prigodno druženje povodom Božićnog domjenka

1. Izbor verifikacijske komisije
1.1. Izbor
– za verifikacijsku komisiju su predloženi i jednoglasno izabrani Zoran Tušek i Ivan Prelec
1.2. Izvješće komisije
– komisija je zaključila da je prisutno 83 člana Skupštine od ukupno 138, te da Skupština
može nastaviti sa radom i odlučivati o točkama dnevnog reda

2. Izbor zapisničara
– za zapisničara je predložen i jednoglasno izabran Mladen Mihovljanec
– za ovjeravatelje zapisnika predloženi su i jednoglasno izabrani Sabid Orlić i Marijan Šuperina.
3. Izvješće predsjednika o aktivnostima i radu udruge tijekom 2018. godine
– predsjednik udruge izvijestio je članove Skupštine o dosadašnjem radu i planiranim aktivnostima udruge u 2019. Godini.
4. Prijedlog financijskog plana i očekivanja tokom 2019. Godine
5. Razno
– Izvršni odbor predlaže skupštini veći angažman članova udruge i pomoć svih kako bi ostvarili željene planove tokom 2019. Godine. Izvršni odbor izvijestio je skupštinu o velikom dosadašnjem angažmanu u radu udruge kao i velikom doprinosu i pomoći članova Zorana Tušeka i Marijana Šuperine. Sukladno tome na prijedlog Izvršnog odbora, predsjednik udruge uručio im je prigodne zahvalnice
6. Pristupilo se ispunjavanju upitnika o kvaliteti življenja hrvatskih branitelja
7.Dr. Elvira Koić održala je vrlo zanimljivo i poučno predavanje na temu psihosocijalna podrška hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima.

Skupština je završila u 13 sati i 30 minuta.
Po završetku skupštine uslijedilo je ugodno druženje uz obilje gastronomskih delicija koje su povodom nadolazećeg nam blagdana Božića darovali naši članovi Željko Beko Marijan Vlašec.

Autor: M.Mihovljanec PUHBZGŽ