Sud časti

Sud časti je tijelo Udruge koje odlučuje o povredama odredbi Statuta i općih akata Udruge. Sud časti ima tri (3) člana: predsjednika i dva (2) člana:

Sud časti čine:
1. Krešimir Kaniža,predsjednik
2. Žarko Brezinščak,član
3. Ivica Šikoronja,član

Povreda odredbi podrazumijeva povredu prava ili povredu obaveza članova tijela Udruge ili dužnosnika Udruge.
Član suda časti ne može istodobno biti član drugog tijela Udruge ili dužnosnik Udruge.
Sud časti o svom radu podnosi izvješće predsjedniku i Skupštini Udruge.
Sud časti:
– vodi stegovne postupke prema posebnom Pravilniku o stegovnom postupku i stegovnoj odgovornosti članova Udruge
– odlučuje o prizivima članova Udruge
– odlučuje o autentičnosti izjava članova Udruge
Sud časti Udruge je u suđenju neovisan i podložan pravilima ovog Statuta.
Sud časti postupa po pismenim i obrazloženim zahtjevima nadležnih tijela i dužnosnika Udruge.
Sud časti sudi u vijeću, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.
Mandat članova Suda časti traje četiri (4) godine i može se ponoviti.